1324. Cd. No:61/1 Öveçler / Çankaya / Ankara
+90 312 472 75 55
info@emtelektronik.com

Yangın Algılama Sistemleri

Yangın İhbar ve Algılama Sistemleri

Bina ve endüstriyel yapıların, yangına karşı korunmasında, ilk ve en önemli sistemlerden biri yangın algılama sistemleridir. Yangın algılama sistemleri, saha elemanlarının yangını en erken seviyede algılayıp ihbar vermesi vasıtası ile yangına çabuk müdahale imkânı sağlar ve olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesini sağlar.

Konvansiyonel Sistemler

Konvansiyonel sistemler yangın bölgelerine ayırma ilkesi ile çalışır. Belirli bir bölgede bulunan detektörler ve/veya butonlar birbirine paralel bağlanarak kontrol paneline tek bir bilgiyi iletecek şekilde bağlanırlar. Bu sisteme bağlanmış olan dedektör ve butonlar ayrıca bir besleme gerilimine ihtiyaç duymaz. Kontrol paneli ile aralarında 2 damarlı yangın kablosu çekilmesi yeterlidir.

Konvansiyonel sistemlerde hangi bölgeye bağlı dedektör ve / veya butondan alarm bilgisi gelirse kontrol paneli  üzerinde ilgili dedektör veya butonun bölge bilgisi görülebilir. Konvansiyonel sistemler de yangın anında herhangi bir senaryo uygulanması da mümkün değildir. Bu sistemlerde yangın anında sadece kontrol paneli üzerindeki oldukça sınırlı sayıda olan röle ve siren çıkışları kullanılabilir.

Konvansiyonel sistemlerin bu algılama ve ihbar şekli sistemler genişledikçe ve karmaşıklaştıkça yangın mahal inin daha noktasal olarak belirlenmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır. Olası yangın tehlikesine karşı özellikle büyük ve karmaşık yapılarda yangının noktasal olarak belirlenmesi, yangın anında yangın senaryosunun oluşturulabilmesi adresli sistemler ile mümkündür. Konvansiyonel sistemler küçük ölçekli işlerle sınırlı kalmıştır, ve günümüzde yerlerini adresli sistemlere bırakmışlardır.

 

 

Adresli Yangın İhbar Sistemleri

Adresli yangın ihbar sistemleri bir kontrol paneli ve panel çevrim hatları üzerinde bağlantılı her biri birer lojik adres kodu taşıyan algılama dedektörleri, ihbar butonları , çeşitli modüller den oluşan sistemlerdir. Lojik adres kodu o algılama ürünün kimliği gibi düşünülebilir. Bu  lojik kod, kontrol paneli üzerinde bir mahal isimi ile eşleştirilerek olası algılama durumlarında dedektörün veya ihbar butonunun yerinin hızlıca belirlenmesi sağlanır. Yangın tehlikesinin yerinin noktasal olarak belirlenmesi yangına erken müdahale edilmesini sağlayarak olası can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlar.

Adresli sistemler günümüz teknolojisinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bu sistemler yangın tehlikesinin hızlıca belirlenmesi yanında kullanıldıkları yapılarda adreslenebilir modüller vasıtasıyla marka bağımsız çevre sistemler ile entegre olabilir. Örneğin yangın algılanmasının gerçekleşmesi ile adresli yangın ihbar sistemi acil anons sistemi ile tahliye işlemi başlatabilir, kaçış güzergahında bulunan geçiş kapılarını, acil aydınlatma/ yönlendirme sistemini, asansörleri, havalandırma sistemlerini yönetebilir. Gaz ve elektrik gibi yangın anında daha büyük tehlikelere yol açabilecek değişkenleri belirli bir senaryo dahilinde kapatabilir.

Eaton Cooper Yangın ihbar sistemleri belirtmiş olduğumuz bu hayati uygulamalarında tamamında kullanılabilecek en doğru markadır. Ürün adreslemesi kontrol paneli üzerinden otomatik olarak yapılabilir. Böylece uygulanırken çift adres hatası teknik olarak imkansız bir hal alır. Sistemin kurulum maliyetleri ve kurulum zamanı oldukça kısadır. Sistem devam maliyetleri de piyasada bulunan diğer markalara göre çok düşüktür, sistem sizi adresleme cihazı, dongle gibi cihazlara mahkum etmez, ilave ürün eklenmesi varolan ürünün yerinin değiştirilmesi ve diğer uygulamalarda adresleme tamamıyla kontrol paneli üzerinden yapılır.

Piyasada bulunan neredeyse bütün markalar bir çevrimde en fazla 127 adresli ürün barındırırken bu sayı Eaton Cooper yangın ihbar sisteminde 200 ‘dür. Yine piyasada bulunan çoğu markada network çalışabilen kontrol paneli sayısı 64 iken, Eaton Cooper markasında 126 adet kontrol paneli birbiri ile network çalışabilir.

Eaton Cooper markasında piyasadaki diğer markalardan farklı olarak grafik tabanlı izleme yazılımının 2D ve 3D desteği bulunmaktadır. Böylece sistem grafik tabanlı ve 3D olarak izlenip yönetilebilir. Yine markamızda TCP/IP Modül, BacNet Modül, Modbus Modül, Fiber Optik Haberleşme için LON to F/O Modül çözümleri bulunmaktadır. Piyasadaki çoğu marka bu çözümleri 3. Parti donanım ve yazılımlar ile sağlamaya çalışmaktadır.

Eaton Cooper yangın ihbar sistemleri her ölçekte proje için en doğru çözümdür. Projelerinizde kullanmak üzere bizimle irtibata geçebilirsiniz…